Сушене на дървесина

Игри

Информация за страница Сушене на дървесина

   Сушене на дървесина е технология, която е много важна с оглед на запазването на продукта в отлично състояние. Само тогава той ще може да изпълнява по перфектен начин основното си предназначение, състоящо се в участието му при изграждането на различни конструкции и съоръжения. Когато се говори дума за изсушаването на дървесина, несъмнено трябва да се спомене и проблемът с влажността. Той се предизвиква най-често от влажността на въздуха, като понякога двете стойности са по-ниски или съответно по-високи. Ето защо е необходимо да се съобразят условията, които евентуално водят до овлажняването и да се потърси възможно най-доброто решение. В практиката са известни поне три на брой изсушавания, а всяко едно от тях се прилага в зависимост от конкретната ситуация. Каквато и да е тя обаче, това е единственият възможен начин да се приведе дървесината в годно за употреба състояние. Ако преди това тя не е обезпаразитена качествено, няма начин да е пълноценна и трайна.

    При атмосферно сушене на дървесина се наблюдава случай, когато тя се пресушава от влажността на въздуха. Това е и първото от общо трите на брой изсушавания, известни до момента в практиката. Също така първото сушене е и най-често срещано, защото именно въздухът е този, който често е причинител на овлажняванията на различните по вид строителни и други материали. Оставени на неподходящи за съхранение места, те рано или късно променят облика си и стават нетрайни, а при това положение е излишно да се използват за изграждането на каквито и да било конструкции. Второто сушене е камерно, а при него е характерно да се използват различни по характер сушителни агенти. Тяхната употреба обаче не може да се извърши където и да било – например в двора, градината или на друго открито пространство. Вместо това е необходимо преди всичко да се намери затворено подходящо специално помещение, което не позволява на температурата на въздуха да спадне или да се повиши до степен, при която изсушаването става практически невъзможно. Що се отнася до третото изсушаване, то също като първото е широко популярно и разпространено. Свързано е с използването на разтворими соли, които обаче не се разтварят във вода.

    Градиентът на сушене на дървесина се променя от атмосферата към нея и обратно и това до голяма степен зависи от нивото на влажност. При всеки един от двата случая може да се наблюдават различни реакции на материала, каквито са например набъбването или изсъхването. Те се проявяват в зависимост от това какво прави дървесината с влагата – дали я поема или отдава. Всички потребители днес могат подробно да се информират за дървесината и за нещата, които се правят с нея, преди да бъде пусната на пазара за употреба и експлоатация. Освен онлайн пространството и хилядите в него сайтове, достоверни и коректни източници могат да се окажат различни списания или други медии. В тях се публикува полезна информация за дървесината, която и до днес няма достоен противник поне що се отнася до производството на чамова дограма, красяща прозорците на редица жилищни и административни сгради и учреждения.

Етикети:   Навеси , Дървени конструкции , Беседки
eXTReMe Tracker